2003-03-05
Digitalkameran har varit på reparation sen i början av februari. Men nu är den äntligen tillbaks! The digital camera has been away for repairs since early February. But it's finally back!