2003-03-??
(Kamerans datuminställning fungerade inte...)

Mamma gör gymnastikövningar för ryggen, och Anna-Greta hänger med.

(Camera date settings were out of order...)

Mom does her back exercises, and Anna-Greta too.