2003-05-18
Roligast just nu: vattna! Anna-Greta vill gärna göra allt likadant som Mamma - ha en egen vattenkanna och scarf på huvudet som Mamma.

Most fun right now: watering! Anna-Greta wants to do everyting like Mom - have her own watering can and wear a scarf on her head like Mom.