2003-06-05
Tomatsoppa! Anna-Greta tränar mycket på att äta själv just nu. Höver och vänster hand går lika bra.

Tomato soup! Anna-Greta practices eating on her own alot nowadays. She uses both her right and her left hand.