2003-11-13
Fantasin utvecklas, hon leker själv mer och mer och ibland vet vi inte riktigt vad hon sysslar med. Just här har hon i alla fall på sig en motorcykelhjälm... Hon leker också mer och med med sin babydocka, antagligen för att hon ska få ett syskon kring den 30/11.

En annan populär lek just nu är doktor. Anledningen till det syns på bilden - blåmärkena på armar och kinder. Benen och rumpan är också fulla. Anna-Greta har fått Henoch-Schönleins purpura, en konstig immunförsvarsreaktion som ger blåmärken, svullna leder mm. Så det har blivit en hel del läkarbesök, men det ska visst gå över av sig själv...

(Det tog cirka 5 veckor.)

Imagination is developing, she plays on her own a lot and there are times we have no idea what she is doing. Here, she is wearing a motor cycle helmet... Se also plays more and more with her baby doll, probably because her sibling is due on Nov 30:th.

Another popular game right now is doctor. The reason for that can be seen in the picture - bruises on arms and cheeks. Her legs and buttocks are full of them too. Anna-Greta has Henoch-Scoenlein's purpura, a strange immune defense reaction that causes bruises, swollen joints etc. So we have been to the doctor's a lot, but they say it should heal by it self...

(It did, after about 5 weeks.)