2003-11-30
Klick! Mamma försöker fotografera Hanna, Anna-Greta fotograferar mamma... Click! Mom tries to take a picture of Hanna, Anna-Greta takes a picture of Mom...