2003-12-31
Julfest på förskolan.

Christmas party at preschool.