2003-12-24
Julafton äntligen! Anna-Greta är så stor nu så hon har kunnat längta - vi har berättat att man inte får öppna julklapparna förrän på julafton, och att Farmor med familj ska komma.

Mamma och pappa förenade nytta med nöje och gav Anna-Greta egna små bestick. Hon verkade uppskatta dem!

Men nog är det påfrestande med julaftonsgäster, ett 20-tal paket, godis och allmän uppståndelse när man är 2 1/2 år! På eftermiddagen var det knappt hon orkade leka med sin nya modellera. Den var populär, speciellt sedan hon fått för sig att låtsas att hon gjorde bajs - Anna-Greta är i värsta kissochbajs-åldern just nu!

Finall it's Christmas Eve! Anna-Greta is big enough to be able to anticipate it - we have told her that she may not open the gifts until Christmas Eve, and that her (paternal) grandmother with family are coming over.

Mom and Dad were clever and gave Anna-Greta her own small silverware. She seemed to appreciate them!

But it sure takes its toll on a 2 1/2 year old - guests, some 20 gifts to open, sweets and general excitement. In the afternoon she barely had the energy to play with her modelling clay. It was a popular gift, especially when she decided to pretend she was making poop - she is that age now...!