Anna-Greta Boström 7-8v

6v 6d

Anna-Greta får massor av presenter... Här sitter hon i baby-sittern som hon fått av mormor, och tittar på pekboken hon fått av familjen Brand i Tyskland.

6w 6d

Anna-Greta gets lots of gifts... Here she is sitting in the "baby-sitter", a gift from grandma, and looks at the little book she got from the Brand family in Germany.

Dags att börja ligga på mage... Mamma och pappa har dragit sig för det... det verkar så obekvämt. Eftersom det är viktigt för hennes utveckling har vi börjat träna, men gissa om hon blir arg!  Time to start lying on her belly... Mommy and Daddy have avoided it so far... it seems so uncomfortable. Since it is important for her development we have started practicing, but she sure gets mad!
7v

Kontakten med andra människor verkar bli mer och mer viktig. Anna-Greta vill gärna att man tittar på henne, och skrattar man får man oftast ett strålande leende tillbaks! Hon jollrar också mer och mer.

7w

The contact with other people seems to be more and more important. Anna-Greta wants you to look at her, and if you laugh you get a big smile in return! She also "talks" more and more.

"Plast"-farmor Inga-Maj på besök. Än så länge verkar Anna-Greta inte riktigt göra skillnad på olika människor utan trivs lika bra hos alla. "Plastic" grandma Inga-Maj is visiting. So far, Anna-Greta doesn't seem to prefer certain persons - she is happy with anybody.
7v 1d

Anna-Greta börjar bli duktig på att hålla upp huvudet själv! Här tittar hon på TV - det ska börjas i tid...

För någon vecka sedan märkte vi att hon bara vände huvudet åt vänster, och att hon hade en liten knöl på halsen på höger sida. Vi fick diagnosen torticollis (vriden hals), orsakad av en blodutgjutning i halsmuskeln (troligen en förlossningsskada). Så nu går vi hos sjukgymnast och stretchar hemma.

7w 1d

Anna-Greta is getting good at holding up her head! Here, she is watching TV - better start the habit early...

A week or so ago, we noticed that she only turned her head to the left, and that she had a small bump on the left side of her neck. We were diagosed with torticollis (twisted neck), caused by a bleeding in the neck muscle (probably happened during labor). So now we see a physiotherapist, and do stretcing exercises at home.

7v 4d

Hon har börjat försöka sträcka händerna efter saker som intresserar henne!

7w 4d

She has started trying to reach for things that interest her!

7v 5d

Pekboken tycker hon är otroligt intressant. Här har vi hängt upp den vid skötbordet för att locka henne att titta åt "rätt" håll, och det fungerar verkligen.

Anna-Greta har börjat bli väldigt aktiv i sina kroppsrörelser. När hon blir riktigt exalterad över den roliga pekboken viftar hon med armar och ben så att det inte går att klä på henne!

7w 5d

She finds the little book incredibly interesting. Here, we hung it to lure her to look in the "right" direction, and it really works.

Anna-Greta is getting very physically active. When she gets really excited about the funny book, she moves her arms and legs so frantically that it is impossible to dress her!

Anna-Greta har börjat intressera sig för att suga på sina händer på sistone. Hon stoppar munnen full och smackar ljudligt. Tutten ligger ratad bredvid. Hon dreglar en del också, men än ska det väl vara ett tag kvar innan hon börjar få tänder? Anna-Greta has taken an interest in sucking her hands lately. She stuffs her mouth and makes loud suction noises. The pacifier lies forgotten nearby. She drools a bit too, but shouldn't it be a while before she starts teething?
Hon rör sig mer och mer intensivt när hon ligger på rygg. Och ibland börjar hon göra antydningar till att vända på sig: hon lyfter höften och ena benet. She moves more and more when she lies on her back. And at times, she seems to be beginning to turn over: she lifts her hip and one of her legs.