Anna-Greta Boström december 2001

2a december

Nu har Anna-Greta fått en egen stol. Än så länge behöver hon litet extra stöd.

December 2

Anna-Greta has gotten her own chair. She still needs some extra support

3dje december

Hon gillar fortfarande sin gröt... och det gör Pippi Alex också!


December 3

She still likes her porridge... and so does Birdie Alex!

10de december

Nu kan Anna-Greta inte bara vända sig utan också rulla omkring! Här har hon rullat fram till ett bordben och tar sig ett smakprov.

December 10

Anna-Greta doesn't just turn around - she rolls! Here, she has rolled up to a table leg and tastes it.

22a december

Hon blir stadigare och stadigare i sin stol.

December 22

She sits in her chair better and better.

31a december

Plommonpuré är smaskens!

December 31

Prune purée is yummy!