Anna-Greta Boström januari 2002

5e januari

Anna-Greta deltar mer och mer aktivt i matandet... En speciell ättröja förslår bättre än en haklapp.January 5

Anna-Greta participates more and more in the feeding process... A designated eating-shirt beats the old bib.

Hon tar sig fram genom att rulla. För det mesta går det bra, men ibland hamnar hon på opassande ställen: bandaget på benet är från hennes första olycka. Hon fastnade med benet bakom elementet och brände sig. She gets around by rolling. Mostly it works well, but every now and then she ends up where she shouldn't: the bandage on her leg is from her first accident. She got her leg stuck behind the radiator and burned herself.
6e januari

Nu är det något på gång i munnen - Anna-Greta tuggar på allt (papper ät favoriten) och är litet kinkig...

January 6

Something is happening in her mouth - Anna-Greta chews anything (paper is a favorite) and is not in a good mood...

12e januari

Mamma har inte tagit bort julgranen ännu, den är ju så spännande!

January 12

Mommy hasn't removed the Christmas tree yet - it is so interesting!

19de januari

Anna-Greta hjälper mamma att sortera fröer.

January 19

Anna-Greta is helping Mom sort seeds.

24de januari

Tandsprickningen är jobbig för Anna-Greta (och för mamma och pappa). Hon är svår att roa, och i desperation har mamma och pappa köpt en hoppgunga. Intresset flödar inte direkt...

January 24

Teething is painful for Anna-Greta (and for Mom and Dad). She is difficult to keep amused, and in sheer desperation we bought this fun device. She is not overly impressed...

29de januari

Nöjdast är Anna-Greta när hon får vara med där det händer. Här organiserar hon kökslådorna medans mamma diskar.

January 29

Anna-Greta is happiest where the action is. Here she organises the kitchen drawers while Mom washes the dishes.