Anna-Greta Boström mars 2002

1a mars

Anna-Greta har börjat vilja stå upp, men inte utan stöd. (Här har hon feber, men ser glad ut ändå.)

March 1

Anna-Greta wants to stand up, but not without support. (Here, she has a fever, but seems happy anyhow.)

6e mars

Favoritsysselsättningen på morgonen: titta på tvättmaskinen.

March 6

Favorite morning pastime: watching the washing machine.

Anna-Greta har börjat "masa" sig runt, ett mycket bättre sätt att förflytta sig än att rulla. Hon skjuter ifrån med höger ben och drar sig fram med armarna. Anna-Greta has started moving around by pushing forward with one leg and pulling with her arms. A much better way than rolling.
8e mars

Första försöket att äta pasta själv. Verkar intressant...

March 8

First attempt at eating pasta herself. Interesting, it seems...

16e mars

Hon älskar att bada! Här är vi för andra gången på badhuset, Anna-Greta, mamma, farmor och faster.


March 16

She loves bathing! Here we are at the pool for the second time, Anna-Greta, Mom, Grandma and Auntie (both paternal).

17de mars

Nu sitter Anna-Greta helt utan stöd, och trillar (nästan) aldrig.

March 17

Anna-Greta now sits by herself without support, and (almost) never falls over.

29-31 mars, 
påsk hos mammas farmor

Första turen i den nya pulkan.

March 29-31,
easter at Mom's paternal grandma

First ride in her new sled.

Mormor övervakar första närkontakten mellan Anna-Greta och hunden Lizzie. Maternal grandma is overseeing the first close encounter between Anna-Greta and Lizzie the dog.
Morfar visar hur man använder datorn. Maternal grandpa shows how to use the computer.
Fyra generationer: Anna-Greta, mamma, morfar och morfars mor. Four generations: Anna-Greta, Mom, Grandpa and Great Grandma.