Anna-Greta Boström april 2002

7e april

Anna-Greta älskar när pappa dammsuger, och skriker av ilska när det är klart...

April 7

Anna-Greta loves it when Dad vacuums, and scrams with anger when it is done...

10e april

Denna bild är endast här för att mamma vill skryta med den fina tröjan som hon själv batikfärgat. (Utmärkt för matfläckar som inte går bort i tvätten...)

April 10

This picture is here because Mom wants to show off the nice shirt that she tie-dyed herself. (Excellent for food stains that won't come off in the wash...)

11 april

Härligt vårväder, vi sitter ute på bron ett slag.

April 11

Lovely spring weather, we spend some time on the porch.

17de april

Lektunnel från IKEA, men Anna-Greta vill helst till mamma...

April 17

Play tunnel from IKEA, but Anna-Greta wants her mommy...

Tittut! Anna-Greta har hittat några överblivna makaroner på golvet.
Peekaboo!Anna-Greta has found some left-over macaroni on the floor.
19de april

Pincettgreppet!

April 19

Picking up things with thumb and forefinger!

21a april

Lektunneln är roligare när man har en lekkamrat. Sebastian på besök.

April 21

The play tunnel is more fun with a playmate. Sebastian visiting.

29de april

Anna-Greta kan nu sätta sig upp själv sen ett par veckor, och har just börjat dra sig upp litet.

April 29

Anna-Greta has learnt to get from lying down to sitting up a couple of weeks ago. Now she is starting to pull herself up a bit.