Hanna Boström 0-2 veckor

2003-11-26, ca 2 timmar

Hanna föddes den 26/11 2003 klockan 03:10. Förlossningen tog 5 timmar.

Den här bilden tog barnmorskan för att lägga ut på sjukhusets hemsida.

November 26 2003, about 2 hours

Hanna was born on November 26, 2003 at 03.10 am. I was in labor for 5 hours. 

This picture was taken by the midwife for publishing on the hospital's web page.

2003-11-30, 4 dagar

Beräknat förlossningsdatum, och hon har redan varit hos oss i fyra dagar. Vi åkte hem efter en natt på BB den här gången, det kändes inte på länga vägar lika nervöst som med storasyster Anna-Greta.

Hanna är väldigt stark i kroppen - det syns inte så bra på bilden, men hon kan lyfta huvudet väldigt högt.

November 30 2003, 4 days

Calculated date of birth, and she has been with us for 4 days already. We only spent one night at the hospital this time, it did not feel nearly as shaky as with big sister Anna-Greta.

Hanna is very strong - you can't see it that well in this picture, but she can lift her head really high.

2003-12-07, 12 dagar

Vi fotograferar betydligt mindre den här gången - ganska naturligt eftersom vi har storasyster att tänka på också. Här är Hanna i alla fall 12 dagar gammal. Vi tycker att hon liknar Anna-Greta väldigt mycket - jämför själv.

December 7 2003, 12 days

We take much fewer pictures this time - rather natural since we have big sister to think of, too. Here, Hanna is 12 days old. We think she looks a lot like Anna-Greta at that age - you compare!

2003-12-09, 2 veckor

Litet trötta är vi allt, trots att hon inte alls är vaken mycket. Vi får kliva upp och mata henne en gång per natt, kring 2-3 - tiden. Eftersom amningen inte funkar så bra denna gång heller kan vi turas om, så att en av oss får sova ut varje natt.

December 9 2003, 2 weeks

We are a bit tired, although she is not awake too much. We need to get up and feed her once at night, at about 2-3 o'clock. Since breastfeeding doesn't work so well this time either, we can take turns. Then one of us gets to sleep.