2004-01-03

Surgubben Hanna... Hon ser ofta så här litet missnöjd ut, och har ännu inte lett sådär riktigt ordentligt. Men vi tror nog att hon mår ganska bra ändå, man måste väl inte le hela tiden!

Angry old man Hanna... She often looks a bit displeased, and hasn't really smiled yet. But we figure she is felling OK, you don't have to smile all the time, do you!