2004-02-09

Skidsäsongen börjar, och Anna-Greta har fått sina första skidor. Premiärturen får bli inomhus, och det verkar ju gå bra!

Time for skiing season, and Anna-Greta got her first skis. The first time skiing is done indoors, and so far so good!