2004-02-10

Hanna börjar upptäcka världen runt omkring sig mer och mer. Pippi Alex ser spännande ut, om man bara kunde nå henne!

Hanna is discovering the world around her more and more. Birdie Alex lookd interesting, just wish I could reach her!