2004-03-30

Fyra månader, dags för smakportioner! Hanna äter hur mycket som helst, mamma blev nästan orolig att det skulle bli för mycket och ringde BVC för att fråga. Men de tyckte inte det var någon fara...
  
Four months old, time to start trying real food! Hanna eats a lot, so much that Mom was worried it would be too much and had to call the nurse and ask. But they thought it was OK...