2004-07-14

Hanna rör sig runt runt på golvet. Inget krypande ännu...


Hanna moves around. No crawling yet...