2004-07-30

Hanna har börjat härmas mycket, både miner och gester och litet ljud. Här är en av hennes favoritminer just nu, hon böjer bak huvudet, drar upp överläppen och suger in luft mellan tänderna...

 

Hanna imitates a lot, both faces and actions and some sounds. Here is one of her favorite faces right now - she bends her head back, lifts up her upper lip and sucks in air between her teeth...