2004-08-08

Pincettgreppet börjar fungera bra. Det är mycket intressant att försöka plocka upp allt som är litet - även flugor... (På bilden är det dock flingor.)

Picking up things with thumb and index finger is interesting now. All small things should be picked up - including flies... (In the picture, it is cereal, though.)