2004-10-02

Pang bom, så fick Hanna fyra små tänder! Dags att börja borsta, och eftersom Anna-Greta är expert visar hon gärna.

Bang - Hanna got four teeth! Time to start brushing, and since Anna-Greta is an expert she happily demonstrates.