2004-10-29

Äntligen har Hanna kommit på hur man sätter sig upp, hur man masar sig fram på mage, och hur man drar sig upp litet grann. Plötsligt blir det bråttom att flytta på grejer som hon inte ska få komma åt!

 

 

Finally, Hanna has figured out how to sit up, how to crawl on her belly, and how to pull herself up a bit. Suddenly we are hurrying to move stuff she shouldn't have access to!