2004-10-31

Badstunden är rolig för bägge barnen fast bara ett av dem badar...

Bathing is fun for both kids although only one of them takes the bath...