2004-11-12

Flickorna vill gärna leka med varandra. Men det är inte alltid så lätt - det som för den ena är en koja där man kommer på besök, är för den andra en rolig filt som man kan dra ner över huvudet.

 

The girls often want to play together. But it is not always that easy - what for one of them is a house where you can come for tea, is for the other one a fun blanket that you can pull down over your head.