2004-12-04

Hanna gillar att dela med sig av allt spännande hon stöter på. Här är det en klubba som mamma får smaka.

Hanna likes to share all the exciting things that she discovers. Here, it's a lollipop that Mom gets to taste.