Anna-Greta Boström 1-13 d.

Anna-Greta föddes den 21/7 2001 klockan 23.27. Förlossningen tog 19 timmar. Anna-Greta was born on July 21, 2001 at 11.27 pm. I was in labor for 19 hours.
Här är hon en dag gammal, i famnen på den stolte fadern. 

(Hon var litet uttorkad, så hon fick dropp i några dagar.)

Here, she is one day old, resting in the arms of the proud father. 

(She was a bit dehydrated, so she got water intraveneously for a few days.)

Och här är hon två dar, tillsammans med den stolta men trötta mamman. And here, two days old, with the proud but tired mother.
Fyra dagar gammal vilar hon med pappa i BB-sängen. Four days old, resting with daddy in the hospital bed.
Sex dagar gammal, och äntligen har vi fått komma hem! Inte för att hon verkar märka någon skillnad, hon sover mest. Six days old, and finally at home! Not that she seems to notice the difference, she sleeps most of the time.
Under dagen sover hon i vagnen, under natten i sängen mellan mamma och pappa. During the day, she sleeps in her pram. During night, she sleeps in bed between her parents.
När hon inte sover, äter hon. Det kan vara litet besvärligt att få ordning på ammningen ibland, både för Anna-Greta och mamma. When she isn't asleep, she eats. Getting the breast-feeding to work can be a hassle at times, both for Anna-Greta and mom.
En vecka gammal, och visst kan hon säga ifrån ibland. Men för det mesta verkar hon nöjd, än så länge... One week old, and she does speak her mind at times. But most of the time, she seems fairly content. So far...
Tretton dagar gammal sover hon med pappa i soffan efter matningen. Thirteen days old, asleep in the sofa with dad after feeding.
Undras vad hon funderar på? What might she be thinking of?